Konnen sa k'ap kwit nan KMVM

Konnen sa k'ap fèt epi ki pral fèt nan kad pwojè KMVM lan

Liv sou KMVM lan disponib

Liv sou KMVM lan disponib

Nan lide pou Tout Ayisyen konnen Kisa KMVM ye, kote li sòti ak kisa li pote pou chak Ayisyen, Liv la disponib pou tout laj depi w nan laj majè. Pri a se 480 goud, pou bagay w'ap aprann nan liv sa a w'ap wè se yon kado. KMVM fè l paske li vle ouvri lespri tout Ayisyen (sitou jèn yo).

Ou ka peye ak Moncash, Kat kredi oubyen Debi. Objektif liv la se ede w genyen konesans k'ap itil ou nan lavi si se Ayisyen ou ye nenpòt kote w ye sou latè. Kòb ou peye a se pou ankouraje KMVM rive atenn vizyon li. Kidonk se yon fason pou ede Ayiti devlope ak yon ekip ou fè konfyans. Gade seremoni lansman liv la ki te fèt nan jou 17 Oktòb 2020 an epi w'ap konprann plis bagay.

eBook KMVM Print PubC

ACHTE LIV LA

Pou plis enfòmasyon, Watsap: +1 716 780 2553
Gade Videyo sa a:

LANSMAN Liv: "KMVM, yon lòt sistèm pou sove Ayiti"

Posted by KMVM on Saturday, October 17, 2020


Kesyon ak Repons sou Liv la


Nou envite w Klike sou bouton ki anba yo pou chwazi sa ou vle fè, sonje rezève plas ou pou ogmante posiblite yon prim.

. Sa ki nan Liv la

Ki moun ki ekri Liv la

Ekstrè Kèk Chapit

Klike pou plis enfòmasyon ak rezève plas ou:.


Vizite paj Fesbouk KMVM lan epi LIKE li:.


17 Oktòb (Octobre) 2019 - Mesaj KMVM Ayiti (Haiti) pou tout Ayisyen (an 4 lang - Kreyòl, Français, English, Español)

17 Oktòb 2019 - Mesaj KMVM pou tout Ayisyen (an 4 lang - Kreyòl, Français, English, Español)

Nan yon mesaj pibliye an 4 lang (Kreyòl, Français, English, Español), KMVM raple enpòtans linyon pou tout Ayisyen Alawonbadè nan batay pou etabli yon nouvo sistèm ki ka pèmèt Ayiti jwenn respè devan lòt nasyon yo. Sistèm Peze souse aktyèl la dwe chanje.

Gade Videyo sa:
KMVM se MOUVMAN POLITIK PA'W LA ki angaje pou li sove AYITI anba mizè pou TOUTAN GENTAN.


Nou konte sou èd ou k'ap li teks sa pou fè lòt moun konnen li. Pataje li ak bouton ki anba a.


KMVM anonse ENSKRIPSYON ouvri

KMVM anonse ENSKRIPSYON ouvri

KMVM ap anonse li ouvri ENSKRIPSYON pou vin Manb AKTIF. Nou ankouraje tout Ayisyen sispann plenyen ak pale anpil. Annou AJI. Dat n'ap plenyen ak pale anpil, ki kote li mennen AYITI? Yon bon fason pou aji se vin mete men ak KMVM nan batay pwofesyonèl pou retire AYITI anba MEDYOKRASI ki lakòz soufrans tout AYISYEN kelke swa kote li ye nan lemond:

Klike sou lyen sa pou ENSKRI lapoula:

KLIKE POU ENSKRI


KMVM se MOUVMAN POLITIK PA'W LA ki angaje pou li sove AYITI anba mizè pou TOUTAN GENTAN.


Nou konte sou èd ou k'ap li teks sa pou fè lòt moun konnen li. Pataje li ak bouton ki anba a.


KMVM ap Redefini sans 18 me ann AYITI

KMVM ap Redefini sans 18 me ann AYITI

KMVM prezante yon lòt direksyon pou Ayiti nan okazyon 18 me 2019 la - Fèt Drapo Ayisyen an: 1) Kondisyon Ayisyen ap viv kounyea
2) Kisa KMVM pote ki pi bon epi ki poko janm fèt depi plis pase 30 lane
3) Ki pwochenn etap KMVM pral franchi

Gade Videyo sa:
KMVM se MOUVMAN POLITIK PA'W LA ki angaje pou li sove AYITI anba mizè pou TOUTAN GENTAN.


Nou konte sou èd ou k'ap li teks sa pou fè lòt moun konnen li. Pataje li ak bouton ki anba a.


KMVM ak KOUKOUJ ap pote limyè sou zafè nouvo pwosesis demann rezidans pèmanan an nan Chili

KMVM ak KOUKOUJ ap pote limyè sou zafè nouvo pwosesis demann rezidans pèmanan an nan Chili

Mèkredi 15 Me 2019 a 8 tè nan Aswè, an dirèk (Live) sou PAJ FESBOUK KMVM lan, ekip KMVM lan ansanm ak envite li KOUKOUJ(?) ap pote limyè sou zafè nouvo pwosesis demann rezidans pèmanan an nan Chili. Anpil Ayisyen poko enfòme epi anpil pral wè jou bare yo akòz afè Sètifika Bòn Vi e Mès ki dwe sòti Ayiti Chili egzije a kounyea anvan ou aplike. Pa rate okazyon sa si ou genyen yon pwòch ou ki Chili pou fè li ale LIKE Paj Fesbouk(?) KMVM lan pou li konnen lè nou branche.

Al Regade Videyo sa epi pare kesyon ou pou lè nou live:
KMVM se MOUVMAN POLITIK PA'W LA ki angaje pou li sove AYITI anba mizè pou TOUTAN GENTAN.


Nou konte sou èd ou k'ap li teks sa pou fè lòt moun konnen li. Pataje li ak bouton ki anba a.


ANN PALE DE KMVM / 19 Mas 2019 a 8 PM (Lè Ayiti)

ANN PALE DE KMVM / 19 Mas 2019 a 8 PM (Lè Ayiti)

Pou yon 2èm fwa, Ekip KMVM lan lanse yon lòt 2 èd tan pòt louvri pou tout Ayisyen vin Poze Kesyon sou KMVM dapre sa yo li oubyen tande sou li deja.

Etandone KMVM pa tolere dezòd, men kòman evènman an pral dewoule:

1) N'ap mande pou chak moun itilize kòmantè rezo LIKIN (LinkedIn) la, w'ap jwenn li anba afich piblisite a. Entèvenan an ap reponn chak kesyon. Konsa lòt moun ap ka reli yo epi enfòme tèt yo. Klike sou lyen sa pou ale sou paj kote evènman pral dewoule a: Mennen'm sou LinkedIn
2) Evènman an ap dire 2 èd tan, si tout kesyon yo pa gentan reponn nan tan sa, KMVM ap reponn apre evènman an. Tout kesyon ap jwenn repons.
3) KMVM ap ankouraje tout Ayisyen ki enterese ak evènman an pou'l li anvan evènman an omwen 3 pati nan seri CUAP la sou sit entènèt sa. Konsa l'ap genyen anpil kesyon pou li poze. Nou vle moman sa dedye pou reponn dout yon Ayisyen ka genyen sou ekip KMVM lan sitou lè li fin pèdi lespwa ak Fo Pwomès anpil Fo Ayisyen bay. Sa fè tout Ayisyen koupe kout je sou Politisyen Ayisyen. M'ap tou pwofite di ou Ayiti pa genyen Politik ankò, kidonk pa genyen Politisyen ankò. Sonje mande plis eksplikasyon nan evènman an.


KMVM angaje pou li trase wout Meritokrasi a ki pral geri pou TOUTAN GENTAN maladi Medyokrasi a k'ap manje pèp Ayisyen an, ki inosan. Sa li fè l'ap peye, pèsonn pa konnen.

Nou konte sou èd ou k'ap li teks sa pou fè lòt moun konnen li. Pataje li.


ANN PALE DE KMVM / 19 Fev 2019 a 8 PM (Lè Ayiti)

ANN PALE DE KMVM / 19 Fev 2019 a 8 PM (Lè Ayiti)

Ekip KMVM lan lanse yon 2 èd tan pòt louvri pou tout Ayisyen vin Poze Kesyon sou KMVM dapre sa yo li oubyen tande sou li deja.

Etandone KMVM pa tolere dezòd, men kòman evènman an pral dewoule:

1) N'ap mande pou chak moun itilize kòmantè fesbouk la, w'ap jwenn li anba afich piblisite a. Entèvenan an ap reponn chak kesyon. Konsa lòt moun ap ka reli yo epi enfòme tèt yo. Klike sou lyen sa pou ale sou paj kote evènman pral dewoule a: Mennen'm sou FESBOUK
2) Evènman an ap dire 2 èd tan, si tout kesyon yo pa gentan reponn nan tan sa, KMVM ap reponn apre evènman an. Tout kesyon ap jwenn repons.
3) KMVM ap ankouraje tout Ayisyen ki enterese ak evènman an pou'l li anvan evènman an omwen 3 pati nan seri CUAP la sou sit entènèt sa. Konsa l'ap genyen anpil kesyon pou li poze. Nou vle moman sa dedye pou reponn dout yon Ayisyen ka genyen sou ekip KMVM lan sitou lè li fin pèdi lespwa ak Fo Pwomès anpil Fo Ayisyen bay. Sa fè tout Ayisyen koupe kout je sou Politisyen Ayisyen. M'ap tou pwofite di ou Ayiti pa genyen Politik ankò, kidonk pa genyen Politisyen ankò. Sonje mande plis eksplikasyon nan evènman an.


KMVM angaje pou li trase wout Meritokrasi a ki pral geri pou TOUTAN GENTAN maladi Medyokrasi a k'ap manje pèp Ayisyen an, ki inosan. Sa li fè l'ap peye, pèsonn pa konnen.

Nou konte sou èd ou k'ap li teks sa pou fè lòt moun konnen li. Pataje li.


Diksyonè Kreyòl-Français

KREYÒL la se lang ofisyèl tout Ayisyen pale epi konprann. Se li ki pral ede KMVM fè Ayiti yon Nasyon.

KMVM deside bay Kreyòl la yon plas espesyal nan trase wout pou Meritokrasi a boujonnen Ayiti.
Vizite Sit Diksyonè a


Nou konte sou èd ou k'ap li teks sa pou fè lòt moun konnen li. Pataje li.